Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни.От съображения за сигурност на личните данни на Потребителите, Доставчикът ще изпрати данните само на Основния електронен адрес, който е бил посочен от Потребителите в момента на регистрацията.Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на kovkoonline.com/privacyВъв всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.Доставчикът използва за събиране на данни Google Analytics.Ако не желаете да се предава информация за посещението Ви към Google Analytics, имате възможност да инсталирате напримерDeaktivierungs-Add-Onза браузъра си.Изявлението за защита на личните данни е предназначено да защити идентификацията на потребителите на този сайт. Можете да разглеждате страниците на сайта свободно, без да сте длъжни да попълвате регистрационните форми и да въвеждате каквито и да било лични данни. В случай, че решите да използвате някои от специализираните ни модули и услуги, необходимо е да изпратите желаните от нас лични данни, за да извършим услугата, която сте заявили, но личните Ви данни продължават да бъдат защитени. Сайтът събира данни, които са необходими за извършване на желаната услуга.Осигуряване безопасност на данните
Цел на сайта е да гарантира на своите потребители разумно ниво на безопасност на личните данни. Това се отнася за всички лични данни, посочени при онлайн регистрацията, както и всички останали, вписани по един или друг начин в сайта.При регистрация в сайта от потребителите се изисква да предоставят лични данни като потребителско име, e-mail, телефон, адрес и собственоръчно въведена парола. Тези данни се изпозлват единствено и само за целите на сайта и не се предоставят под каквато и да била форма на трети страни, с изключение на случаите, в които от това зависи изпълнението на желана от вас услуга към сайта.Промяна или изтриване на личните данни.Данните, веднъж вписани от Вас в базата данни, могат да търпят промени, а в случай, че поискате това от нас, ние сме длъжни да ги изтрием. По всяко време заявеното желание може да бъде прекратено чрез изпращане  на потварждение за отказ по e-mail.